top of page

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen august 2015

 

Kære hundevenner

 

Her lidt nyt og løst og fast fra bestyrelsen om hvad der rører sig i Kredsen, og hvad der er sket siden sidst... (okt. 2014).

 

Vi havde den 23/11 en rigtig fin fælles afslutning med deltagelse af rigtig mange forventningsfulde hunde fra alle hold, i alle størrelser og racer - det var rigtig dejligt at se - vi havde en super hyggelig formiddag, der traditionen tro sluttede af med æbleskiver og kaffe fra Poten. Tak til de der hjalp med at få dagen planlagt og afviklet - også tak til "Potepasseren".

 

Desværre blev vores prøve den 29/11 aflyst pga. for få tilmeldinger... De der tidligere havde ytret ønske om at ville til prøve, meldte alligevel ikke klar. Samtidig måtte vi også aflyse vores julefrokost, da vi ved tilmeldingsfristens udløb kun havde 6 tilmeldinger - men vi forsøger på et senere tidspunkt, om ikke der kan blive opbakning til en hyggelig sammenkomst.

 

Mange trænere har efter afslutningen og til opstarten i februar - holdt en velfortjent og meget tiltrængt jule-/vinterferie - der er dog et par stykker, der har "trænet igennem" med hold hele vinteren - stor respekt for dem og til glæde for de hundeførere, der utrætteligt er mødt op til inspirerende træning for både hund og fører...

Nina -  Familiehundeholdet og Addi - Lydighedsholdet. Stor tak til jer begge:).

 

I løbet af vinteren har hele 9 trænere fra kredsen deltaget på Schæferhundeklubbens instruktøruddannelse modul 1 og modul 2 - på Fyn i 1/11 og i Vejle den 17/1 - begge dage rigtig inspirerende med masser af nyttig viden fra Vibeke Mølgaard, der er instruktør på kurserne. Næste modul ligger den 28/3 - også i Vejle og sidste modul den 18/4 - hvor vides endnu ikke.

Det er rigtig dejligt, at så mange af kredsen trænere bakker op om uddannelsen, så vi over for vores hundeførere kan få en rød tråd i den måde, vi formidler vores budskaber på.

 

I januar blev det besluttet at udskifte klubhuset efterhånden gamle og trætte køkken. Addi var tovholder på projektet og sammen med få - men utrolig flittige kræfter, blev det gamle køkken brækket ned, et nyt købt ind og sat op. Gulvet i køkkenet og depotrummet blev ligeledes udskiftet og arealet omkring klubhusets fundament blev stabiliseret. Resultatet kan I jo selv se - vi synes, at det er blevet utrolig flot og lækkert at være i. En kæmpe, kæmpe tak skal der lyde til alle, der hjalp til med at få hele projektet gennemført. Det er dæleme godt gået 👍☺.

 

Og rigtig godt at køkkenet blev færdigt i en fart - for den 3/2 blev der afholdt Medlemsmøde i klubhuset. Det var et arrangement, der var planlagt af Hovedklubben og var for alle interesserede. Der var vel omkring 30 deltagere, samt selvfølgelig repræsentanter fra Hovedbestyrelsen. Aftenen forløb rigtig fint, og alle blev budt på kaffe og kage.

 

Kredsens generalforsamling blev afholdt den 9/2 - der var fremmødt i alt 25 stemmeberettigede og 5 øvrige medlemmer. Aftenen forløb rigtig hyggeligt i en rigtig god ånd. Referatet herfra er separat hængt op i klubhuset og ligger på hjemmesiden.

 

 

Søndag den 22/2 havde vi fælles opstart af alle hold - nye som gamle - og dejligt igen at se så mange hunde og hundeførere på pladsen - jeg tror, at der i alt er talt op til 120 hundeførere på samtlige hold - og det må da i sandhed siges at være noget, vi kan være stolte af. Der blev budt velkommen af Helen - givet lidt praktiske oplysninger, hvorefter hundeførerne blev fordelt på de forskellige hold. Efter en halv times træning blev der sluttet af med kaffe og kage i klubhuset.

 

I år blev det forsøgt med en decideret teoridag for Hvalp 1, Hvalp 3 og for andre nye hunde og hundeførere på pladsen. Ideen opstod for at samle forskellige momenter af teori, film og praktiske oplysninger, så vi er sikre på, at alle får de nødvendige informationer fra start. Indholdet var ud over velkomst - gennemgang af velkomstfolder, hvalpefolder, info om hjemmesiden og facebook, træningsforløb, Addis/Vibekes butik, opstart af træning med klikker, udviklingsfaser og hundesprog. Vi havde rigtig meget på hjerte, som vi gerne ville have formidlet til de, der mødte op - så meget - at vi måtte springe filmen over og i stedet vise den i forlængelse af en træningstime.

 

Mandag den 23/3 kl. 19.00 blev der endnu engang afholdt dyrlægeaften med besøg af Erritsø Dyrlægerne. Det var igen Carina, der stod for planlægningen. Der var hængt opslag op i klubhuset, som man kunne skrive sig på, hvis man ønskede at deltage. Man kunne ligeledes komme med forslag til emner til aftenens program og alle var velkomne.

 

Der var oprindelig planlagt en aften med en politimand (Carina har kontakten til ham), hvor han ville fortælle os en masse om det at være aktiv hundefører inden for politiet, samt en demonstration af egen hund. Det var desværre ikke muligt at afholde dette arrangement i foråret - men vi håber, at det i stedet lykkes i løbet af efteråret.

 

Vi - i bestyrelsen - synes, at det er rigtig dejligt med flere og forskellige arrangementer i kredsen - og det er jo først rigtig sjovt, når der er god opbakning - så husk at møde op og bak op - det kunne jo være, at også du måske kunne lære noget eller i hvert fald få noget med hjem, som du kan bruge.

 

For nyligt var vi så heldige at få leveret en container fra EUC (på foranledning af Lasse). Den skal bruges fortrinsvis til vores agilityredskaber, så de forhåbentlig - ved at komme i tørvejr - kan holde længere. Stor tak til Lasse og EUC for det😊.

 

Det er nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at der er startet nyt IPO-hold op - ved Lars, Brian og Niels. Samt med hjælp fra nye kræfter - nemlig Steffen, Lars C. og Emil. Holdet er i skrivende stund løbet rigtigt godt i gang. Det er et rigtig godt tiltag, som vi i den grad hilser velkomment i kredsen:). IPO-træningen har kørt gennem sommerferien med pæn tilslutning - rigtig dejligt - tak til Lars & Co.

 

Vi har overordnet haft en rigtig fin forårssæson med masser af aktivitet, der blev sluttet af med en - som altid - rigtig hyggelig fælles afslutning med omkring 20 deltagere. Vi glæder os til at se jer alle igen efter sommerferien.

 

Agilityholdene har også som tidligere været en stor succes med rigtig fin tilslutning på alle tre hold. Desværre har Rikke og Ruby valgt at holde en pause fra Kreds 70 - der skal lyde en stor tak til begge for deres store indsats og engagement med agilitydelen indtil nu☺.

Vi har så været så heldige, at Vibeke og Carina har sagt ja til at fortsætte den del i form af et begynderhold og et let øvet hold - stor tak til dem for det.

 

Hen over sommeren har Nina kørt sommerholdet med hjælp af familien - til stor glæde for de mange, der har hængt i med træningen - også i ferieperioden. Det har været et rigtig godt initiativ og stor tak til jer, der har trukket den del af læsset☺.

 

Det varer ikke længe, inden vi starter op på den nye sæson - 23/8 kl 10.00 er der fælles opstart for alle hold. Vi håber naturligvis på stor tilslutning som tidligere. Den nye sæsonplan vil blive hængt op i klubhuset, så snart den er klar.

 

Næste aktivitet er vores oprydningsdag, som er ændret til lørdag den 5/9 kl 10.00 - vi håber, at rigtig mange har lyst til at møde op, så vi har få lavet de mange småting, som vores pladsmand Johnny ikke har mulighed for at nå i det daglige.

 

Kommende arrangement er naturligvis vores IPO 1 DM i september, hvor vi allerede er godt indgang med både tilmeldinger og sponsorater. Giv gerne besked til en fra bestyrelsen, hvis du kunne tænke dig at give en hjælpende hånd - den kan være stor eller lille - alt er meget velkomment☺.

 

Det var vist alt for denne gang - vi ønsker alle en rigtig god efterårssæson - husk til stadighed respekt for vores forskelligheder og tag hensyn til hinanden på og omkring træningspladsen🐾🐾🐾🐾🐾

 

Fredericia den 5. august 2015

Pbv.

Gitte Friis

bottom of page