top of page
ORDENSREGLER

 

> Hundens ”efterladenskaber” fjernes omgående fra pladsen.

 

> Man træner altid hunden i snor, medmindre træneren giver anden besked herom.

 

> Man tager hensyn til andre hunde og hundeførere – vi skal alle være på pladsen.

 

> Undgå at svine på pladsen – saml alt affald op efter dig.

 

> Det er forbudt at træne hund i træsko eller anden form for ”upraktisk hunde-fodtøj”.

 

> Hunde over 4 måneder må ikke komme i klubhuset! 

 

> Alle hunde skal være vaccineret og dækket af en udvidet ansvarsforsikring.

 

> Det er forbudt med fysisk afstraffelse af sin hund.

 

> Dyreværnsloven SKAL til enhver tid overholdes!

 

> Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har lov til straks at bortvise en person, som udviser         en upassende optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde miskrediterer Kreds 70.

 

> Enhver figurant har lov til at nægte at figurere for en hund / hundefører, hvis han / hun mener at lydig-         heden ikke rækker til forsvarsarbejde.

 

> Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og eksklusion.

A - B - C - TRÆNING

En kort oversigt og introduktion til træningens 3 grupper, A, B og C.

 

Al træning i Kreds 70 sker på grundlag af samarbejde, gensidig respekt og kendskab til hundens og menneskets natur - herunder hvordan hundens indlæring sker optimalt.

 

Vi arbejder naturligvis med positive træningsmetoder i forbindelse med al træning og handling – suppleret med klikkertræning, hvor det er ønsket og brugbart.

 

A - træning: 

Sporsøg, hvor hunden skal lære at finde ”bortkomne effekter” ved hjælp af hundens største sanseapparat, lugtesansen.  Det foregår ved, at man lærer hunden at følge et personspor (fodspor) ved at søge/snuse sig frem til noget, den er helt vild med (f. eks. en dejlig godbid eller bold). Sværhedsgraden bliver gradvist øget, til vi nærmer os kravene til sporprøverne. Det er meget vigtigt, at hunden altid får en positiv afslutning.

 

B-træning:

Lydighedstræning er den røde tråd i al træning, og derfor er den også meget vigtig. Allerede på hvalpe- holdet trænes lydigheden gennem leg og sjove tiltag, der øger hundens lyst til at arbejde videre.  Som ung- hund arbejdes der intens med lydighed, for det er her grundstenene skal lægges til al anden træning. Det er også her de fleste hundeførere oplever deres hund som en uregerlig teenager, ja nærmest gadedreng, i en periode. Nogle af de første prøver er Begynder B og FærdselsPrøven (= FP). FærdselsPrøven er obliga- torisk for at kunne tage andre prøver. Og FP er netop rettet mod lydighedstræningen og hundens adfærd i sociale sammenhænge.

 

Senere, når hunden bliver lidt ældre og ejeren mere erfaren, er det selvtræning med individuel trænerbi- stand, for nu skal detaljerne på plads. Der arbejdes hen mod en Internationale PrüfungsOrdnung (= IPO) eller en SporLydighedsprøve (=SL) og / eller  en SporhundePrøve (= SPH). Disse prøver har 3 sværheds- grader, hvor 1 er ”Studentereksamen” og 3 er ”Universitetsgraden”. Disse ender op i en Danmarksmester- konkurrence i hhv. IPO1 og IPO3. Her taler vi elitesport på højeste niveau.

 

C-træning:  

Bidearbejde eller forsvarsarbejde er der, hvor lydighed og de store drifter forenes i en meget intens træning. Udgangspunktet vil altid være hundens medfødte byttedrift. Da det er voldsomme drifter, der her ”slippes løs”, er det meget vigtigt at hundeføreren gør sig stor umage for at sætte sig ind i og forstå, hvad det er, der sker. Det starter typisk med at hvalpe leger med et skindstykke i snor, og evt. ”fiskestang”. Senere bliver de introduceret til bidepølse, styr og endeligt beskyttelsesærme. Træningen er individuel tilrettelagt med det klare mål at aflægge en prøve (IPO1). Som ny hundefører kan man læne sig op ad vores figuranter, som også er indlæringsfiguranter, samt erfarne hundeførere.

KONDITIONSTRÆNING FOR VOKSNE HUNDE

 

Runderinger, lydighed, løb efter en bold er ikke helt nok for at holde konditionen vedlige for en voksen hund. Derfor er der også nogle, der svømmer med deres hund, løber eller cykler.

 

Cykling med din hund

Her er der virkelig noget som både hundefører og hund har stor gavn af - blot det ikke forceres.

 

Forberedelserne bør være at lave en plan over forløbet - og så følge den.

 

Det er ikke fordi hundens kondi er dårlig, men derimod dens poter, der ikke er vant til at træde på asfalten kilometer efter kilometer.

Programmet du ser her, er lavet i samarbejde med flere hundeførere, bl.a. fra politiet hvor kondien betyder ekstra meget.

 

En tjekliste:

 • Er din hund sund og rask. Hofter og albuer i orden, ingen hjertefejl eller andet som kan bekymre.

 • Er din hund over 18 måneder.

 • Kan du styre din hund i trafikken, når I går tur. Hvis ikke så træn det endeligt.

 • Find et område der ikke er særlig befærdet, så I kan øve.

 • Din cykel - er den i forsvarlig stand, har du en cykelcomputer på den.

 • Har du vanddunke og holdere dertil på cyklen.  

 • Få hunden til at vænne sig til cyklen, og til at være i snor sammen med cyklen.

 • Gå en kort rute, med hunden på højre side af cyklen.

 • Prøv nu at cykle med hunden på højre side af cyklen, og øv jer i at stoppe og starte, for det er tit der, det kan gå galt.

 • Lad ikke hunden løbe i rabatten, da du ikke kan se hvad der ligger i det høje græs, den kan skære sig på affald.

 • Hold øje med hunden, at den virker frisk og ikke forpustet.

 • Hold samme fart mellem 12 og 14 km/t (derfor computeren).

 • Hold pauser og giv en lille smule vand, tjek poter og se efter hunden ikke halter.

 • Når I kommer hjem, må du vente et par timer, inden du fodre, da du ellers danner fare for en maveven- ding.

 

Programmet er over 31 dage fordelt på 2 måneder. Det starter med en tur på 2 kilometer og ender på 14 km. De 14 km er lange for hunden - gør det kun, hvis du ser den har energien, og poterne er ok.

 

DEFINITIONER PÅ KOMMANDOER

 

Sit:

Hunden sætter sig ned på bagdelen, når den får besked herpå, uanset udgangspunktet.

 

Dæk:

Hunde skal lægge sig helt ned, uanset ud- gangspunkt, og ligge klar til næste kommando, uanset føreren måske bevæger sig væk fra hunden. Må aldrig bruges indendørs, for at "få fred" for hunden.

 

Plads / GS (grundstilling):

Hunden sidder helt ned på bagdelen, så hundens skulder berører  førerens venstre knæ, og kigger forventningsfuldt op.

 

Her (indkald):

Hunden kommer ind og sidder foran føreren - og kigger op.

 

Lineføring:

Hunden følger føreren på dennes venstre side, med løst hængende line, uanset retning og gangart. Ved stop skal hunden sætte sig i grundstilling (plads).

 

Slip:

Hunden skal med det samme aflevere det, den har i munden.

 

Apport:

Hunden skal hente en given genstand, for derefter at returnere til føreren, som ved "her" kalder hunden foran sig og ved "slip" afleverer hunden genstanden.

 

Nej:

Hunden ophører straks med det, den er i gang med og kommer ind til føreren.

 

Tandvisning:

Hunden sidder roligt i "plads"-position og tænderne vises.

   

Læg dig:

Hunden skal lægge sig, hvor den plejer og må gerne rejse sig igen, når den har lyst.

 

Fri:

Hunden må gøre som den har lyst. En kommando man altid bruger i forlængelse af en øvelse.

 

HUSK: 

Når du har givet en kommando, skal hunden adlyde og holde positionen, indtil den får anden besked. Når hunden er i kommando, skal den hele tiden have kontakt til føreren.

 

HUSK: 

Også at tælle til 3 mellem kommandoerne.

bottom of page