top of page
Hundens udviklingsfaser

 

 

0 - 2 uger: 

Den vegetative fase.

Øjne og ører er lukkede og reagerer på varme / kulde / smerte. Tager 2-3 gange fødselsvægten på, sover.

 

3 uge: 

Overgangsfasen.

Øjne/ører åbnes (13.dag) og begynder at fungere 17-18. dag. Næsen bruges til at undersøge omgivelserne. Begynder at gå rigtig - alt sammen kun indenfor fødelejet. Forældrene begynder at gylpe mad (fodertilskud) op 18.dag og hvalpene forlader lejet den 21.dag.

 

4 - 7 uger: 

Prægningsfasen.

Stor betydning for den senere udvikling og opfattelse af omverdenen. Skal præges af menne- sker dvs. lære at omgås mennesker og betragte disse som artsfæller.

Lærer at indtage anden føde end modermælken ved hjælp af næsen.

Begynder at lege jagt-/ forfølgelseslege.

Viser dominans og forsvarslyst - grundlag for senere omgang med andre hunde.

 

8 - 12 uger: 

Socialiseringsfasen.

Lederprægning og knytning til flokføreren starter! Faderen har nu overtaget en stor del af opdragelsen. Betragtes som en gud af hvalpene og de undervises i jagtsam- arbejde med faderen i bytterollen.

Villighed + lysten til at lære grundlægges.

Motorisk udvikling jagt-/ kamplege intensiveres.

Levende bytte bringes med hjem til realistiske jagter.

Byttedriftfremmende øvelser! F.eks. BOLD....

 

13 - 16 uger: 

Rangordnings-/ dominans- fasen. 

1.kritiske fase!

Forøgelse af det mandlige kønshormon.

Øget dominans og aggressivitet - Rangorden etableres. Flokken skal have afgjort sin rangorden før den rigtige jagtundervisning begynder. Slagsmål, aggressivitet og uro i flokken grundet placering.

Hvalpene nærmest hænger ved faderen i denne periode, derefter må hundfører-forholdet stå i højsædet.

 

Stor dominans:

Lærer hvalpen at udnytte den forøgede aggressivitet og ved tilkæmpning af magtpositioner overudvikles dominansen. Kan medføre en tyran derhjemme og over for andre hunde.

“Bevogtning" af sko ved knurren løses ved af- ledning i stedet for at tilkæmpe sig skoen og udvikle dominansen. STRAF er meningsløs - kan udvikle dominansen.

Denne hvalp kan i leg med andre hvalpe dels udvikle sin egen dominans, men også påføre andre hunde uheldige oplevelser. 

 

Lille dominans:

Udvikler sig let ved gentagne nederlag til bløde, krybende underdanige, usikre hunde, der er svære at dressere. De skal have lov til at udvikle deres dominans ved at kunne tage ting fra føreren - større selvsikkerhed - bliver “stor og stærk”.

Ved straf kommer denne hund i konflikt mellem de to drifter aggression og undvige / flugt. Dette er meget belastende for nervesystemet med evt. varig skade.

 

5 - 7 måneder: 

Flokdannelsfasen.

En “rolig” periode, hvor hormonerne igen kommer i balance. Rangordenen er nu etableret og hvalpene mødes med andre fæller. Ulven vil være nået til efteråret og dens bytte begynder at vandre - ulvene samles og følger efter. Hvalpene får lov til at deltage i jagterne og kan kapere mere indlæringsmæssigt.

Grundet den manglende psykiske modenhed bør enhver træning ske uden brug af tvang / straf.

 

7 - 10 måneder: 

Pubertetsfasen. 

2. kritiske fase!

Hunden bliver fysisk kønsmoden - hormonal ubalance. Tæven lettere aggressiv / irritabel i løbetiden.

Dominans / rangordensproblemer kan igen forkomme. Har man ikke kunnet dæmpe de dominansstærke hunde før, er det nu man skal rede “stumperne”. “Afledning frem for vold!”

De dominanssvage skal stadig undgå konflikt- situationer, idet hormonforandringerne forstærker aggressiviteten, men pga. det svage nervesystem, kan den ikke magte det!

Tæven kan blive indbildt drægtig, 63 dage efter første løbetid med mælkeproduktion og “adoption” af ting (hvalpe).

 

10 - 17 måneder: 

Dressurperioden.

Hormonal balance og dermed rolig til at modtage indlæring. Den psykiske udvikling har givet en vis robusthed og kan tåle egentlig dressur.

Er hunden blevet korrekt udviklet, kan et større uddannelsesprogram startes.

 

17 - 22 måneder: 

Psykisk kønsmodenhed. 

3. kritiske fase!

Perioden kan nemt strække sig efter 2-års alderen. I vild tilstand starter de egentlige pardannelser, men kun få får lov.

Hunde med stor dominans, og som ikke har fået dette dæmpet under opvæksten, vil nu sætte kraft og alvor i deres dominansytringer og kan ende med at tage magten i familien.

Dominanssvage hunde vil let opleve konfliktsituationer som før og forsigtighed skal udvises.

 

Husk de 3 kritiske faser!

 

1.kritiske fase = 13. - 16. uge

 

 

2.kritiske fase = 7. - 10. måned

 

 

3.kritiske fase = 17. - 22. måned

 

 

Tag hensyn til hunden når den aldersmæssigt er i disse faser, idet hunden her kan være ekstra “følsom“ overfor ydre påvirkninger fra f.eks HF, andre hunde eller omgivelserne.

 

Ikke alle hunde er lige påvirkelige, og ved nogle hunde mærker man næsten ingen forandring. Husk desuden at terminerne kan varierer fra hund til hund; men tendensen er, at mange af vores hunde modnes senere.

 

Hundens adfærd / instinkter:

Hver eneste instinkt er med ved fødslen, men hvalpen fødes kun med instinkt- rammerne, disse udfyldes ved hjælp af den erfaring og de oplevelser, som vi giver hvalpen.

 

- danner et behov for at blive brugt, hundens centralnervesystem producerer døgnet rundt et instinktbehov.

 

- har sin egen “nøgle“ for at hunden kan bruge sit instinkt, skal der “låses op“ for instinktadfærden. Hvor præcis nøglen skal være, afhænger af det aktuelle instinkt- behov.

 

Sammenhæng:

Hvalpen fødes.

 

Flok-instinkt:

Hvem er min flok? Kamplege med sine søskende.

 

Disciplin-instinkt:

Hvor er min plads i rangordenen? Jagtlege med søskende og flok (instinkter vækkes ved leg).

 

Fører-instinkt:

Hvem er min flokleder? Hvalpen skal til at skaffe føde selv.

 

Jagt-instinkt:

Finde, fange og dræbe et bytte.

 

Vagt-instinkt:

Passe på bytte, sig selv og flok.

 

Territorial-instinkt:

Passe på flokkens område. Hvalpen ca. 1 år.

 

Oversigt over de sociale instinkter:

Flok-instinkt:

Behov: At være sammen med sin egen art.

Nøgle: Flokfælle. 

Adfærd: Hilseceremonier, forskellige former for opfordring til leg og selskabelighed.

Krav: For at blive betragtet som flokfælle, skal hvalpen være præget på mennesker, prægnin- gen sker fra 3 - 8 uger.

 

Disciplin-instinkt:

Behov: At kende sin plads i rangorden.

Nøgle: Overordnet flokfælle.

Adfærd: Underdanighed = snudepuf, give pote, slikke flokfællerne i ansigtet og at smide sig på ryggen.

Krav: For at blive betragtet som overordnet kræves at man opstiller krav og håndhæver for- bud, hvalpens opfattelse af hvem der er overordnet, sker i socialiseringsfasen fra 8 - 14 uger.

 

Fører-instinkt:

Behov: At gøre sin fører tilpas.

Nøgle: Flokføreren.

Adfærd: Lystre føreren, at lære noget nyt og samarbejder, udviser kropslig glæde.

Krav: For at blive betragtet som flokfører, kræves at man leder flokken, underviser gennem leg, stiller krav om udførelse af arbejdsopgaver. Prægningen sker i 7 - 8 mdr. alderen. 

 

Strejfe-instinkt:

Behov: Hundens behov for at gå på opdagelse, for at orientere sig om jagtmuligheder, og artsfællers færden i området.

 

Oversigt over del-instinkter under jagtinstinktet:

Søge-instinktet:

Behov: Opsøgning af jagtbytte.

Nøgle: Sult, finde flokfører.

Adfærd: På synet er adfærden rundering med løftet hoved. På lugten er adfærden rundering med næsen ved jorden, og er stillestående med løftet hoved og næsen mod vinden, opsøgning af luftfært.

 

Forfølgelses-instinkt:

Behov: Forfølgelse af jagtbytte.

Nøgle: Sult, finde flokfører.

Adfærd: På synet - byttet kan ses og forfølges direkte. På lugten - hunden optager sporfært og forfølger byttet på sporet / rundering, eller optager luftfært og forfølger byttet med vinden.

 

Byttefangst-instinkt:

Behov: Sult.

Nøgle: Byttets flugt fra hunden.

Adfærd: Jagter og fanger byttet, leger med byttet.

 

Ruske-instinkt: 

Driftsinstinkt.

Behov: Sult.

Nøgle: Fangst af byttet.

Adfærd: Rusker byttet, og dræber byttet.

bottom of page