top of page

Nyhedsbrev fra bestyrelsen juli 2014

 

Kære hundevenner  

 

 

Så er det igen tid til en opdatering fra bestyrelsen på, hvad der er sket siden sidst. 

 

Vi har en rigtig flot og hyggelig træningsplads, som vi alle skal værne om, for at det til stadighed er et rart sted at være. Der vil løbende være små 

og store opgaver, der skal klares for at holde det hele kørende - og heldigvis har vi Johnny, der gør et stort stykke arbejde i at vedligeholde,

reparere og fikse små og store ting, der trænger til en kærlig hånd  Når de store ting presser sig på, er det dejligt, at flere hænder gerne hjælper til - som f.eks. ved vores nye halvtag - som også Jørgen, Niels-Christian, Frank, Addi, Lotte og Helen lagde mange timer i - til stor glæde for alle vores medlemmer. Tusind tak til jer alle!  

 

Vi har lige sagt god sommer til hinanden i form af en super god prøvedag den 29/6 - hvor hele 13 hundeførere var tilmeldt - jeg kan - i den tid jeg 

har været i klubben - ikke huske, at vi har haft så stor tilmelding på en helt almindelig prøvedag - rigtig dejligt. 7 FP, 1 Beg.B, 3 IPO 1 og 2 SPH 1.

Hvad endnu bedre var - at alle gik hjem med en bestået prøve - ja, selv vejret var med os - og stemningen var rigtig god - pladsen fyldt af glade 

hundefolk. Rigtig dejligt var det også, at en rigtig god sporlægger og figurant trådte hjælpende til med meget kort varsel.  

 

Weekenden inden - den 22/6 holdt vi officiel afslutning for alle hold - også en super hyggelig og meget vellykket dag, hvor alle hunde og HF hygge-de sig med hinanden med nogle lidt utraditionelle opgaver og øvelser. Der var omkring 35 hunde tilmeldt fra alle hold og der var naturligvis præmier til de dygtigste/heldigste.

 

Det eneste triste på dagen var desværre, at vi måtte sige farvel til tre trofaste kræfter i klubben - nemlig Lisbeth, der har drevet vores kantine, Jette, der har været een af vores hvalpetrænere gennem et stykke tid og Henriette, der har været hjælpetræner på agilityholdene. Vi siger jer tusind

tak for al jeres hjælp og ønsker jer al mulig held og lykke fremover. 

Vi mangler derfor lige nu både trænerføl/hvalpe og en "madmor" - har du evt. selv et forslag til fremtidig bemanding af kantinen, så hører vi det rig-tig gerne. 

 

I påsken blev der ligeledes afholdt prøver i kredsen og det endda med deltagere helt fra Sverige - Der var tilmeldt 9 prøver - 2 Beg.B, 2 SL1, 4 FP og 1 IPO 1 hvoraf 6 bestod ( 1 Beg.B, 1 SL1 og 1 FP dumpede desværre ). 

 

Ringtræning er startet op ved Andreas - det foregår om onsdagen og der er allerede har mange deltagere - også fra andre kredse og især når nu 

HAS står for døren. Dejligt at følge og et rigtig godt tiltag.

 

Agilityholdene holdt en intern "prøve/legedag" for alle tre agilityhold samt dem, der måtte være interesserede i at gå til agility efter sommerferien. 

Det var også en rigtig god aften, hvor alle hyggede sig og hvor nogle for første gang så og prøvede, hvad det vil sige at løbe agility. Intet under, at 

holdene allerede er fyldt op til næste sæson.

 

Vi havde oprindelig planlagt at afholde en dyrlægeaften i april, men det lykkedes desværre ikke - istedet vil vi forsøge med en aften i oktober istedet - nærmere herom senere - der vil blive hængt opslag op i klubhuset herom. 

 

Lige nu sidder bestyrelse og trænere og arbejder med træningsplanen for den kommende sæson - der er stadig et par løse ender og et par huller, 

der skal fyldes ud. 

Desværre har Lasse valgt at trække sig fra sin plads i bestyrelsen og som kredsens BRK'er - en beslutning vi naturligvis respekterer - og der skal lyde en stor tak til Lasse for det store arbejde han har lagt i disse tillidshverv gennem årene. 

Det betyder således, at Allan Munk Larsen (1. suppleant) overtager Lasse's plads i bestyrelsen samt at der skal findes en ny BRK til kredsen. Dette 

arbejdes der på i skrivende stund. 

 

Figurantsituationen er desværre stadig ikke optimal og der arbejdes kraftigt på en mere stabil og varig løsning - så snart der er nyt, vil der blive infor-meret herom. 

 

Der er rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis vi skal have en velfungerende kreds på alle områder og med brede favnende tilbud til alle. Vi i bestyrelsen gør vores bedste for at opfylde dette og for at kredsen skal være et rart og hyggeligt sted at være, hvor man kan få opfyldt de 

ønsker, man har i forbindelse med træningen af sin hund. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi alle arbejder konstruktivt sammen for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Jeg synes, at vi er rigtig gode til " sparke røv" når det gælder - det ses jo tydeligt på de arrangementer, vi afholder.

 

De, der besøger vores kreds, føler sig velkomne og får altid en rigtig god behandling - en oplevelse, de kan tage med sig hjem og forhåbentlig dele 

med mange andre i egen kreds. I det daglige er en god og hyggelig stemning rigtig vigtig, ligesom en naturlig loyalitet overfor vores egen kreds for mig er en selvfølge. Det mener jeg også, at vi generelt er gode til, meeen ting kan jo altid gøres bedre - så hvis man derfor hver især gør sit allerbedste, ja, så er meget nået, ikke? 

 

Egentlig mener jeg faktisk, at vi har en træningsplads, vi kan være stolte af på alle måder!  

 

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle og på gensyn - om ikke før - så til næste sæson. 

 

Skærbæk den 6. juli 2014 

 

Gitte Friis

 

 

 

bottom of page