top of page

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts 2014

 

Så er det igen blevet tid til lidt nyt fra bestyrelsen.... 

 

Vi er netop startet op på en ny træningssæson, og vi havde der en rigtig god dag med mange nye, gamle og alle - dejlige hunde og forventnings-fulde hundeførere - ja, endda var dagen besøgt af vores lokal TV, idet Tommy fra DanmarkC TV havde lagt vejen forbi vores træningsplads for at få et lille indblik i, hvad der rører sig hos os. Rigtig dejligt, at vi på det nærmeste har fået det med som et fast punkt omkring vores arrangementer - sådet også "ude i byen" kan ses, at vi er en aktiv og meget velbesøgt træningsplads. Optagelsen kører som en "sløjfe " på DanmarkC TVs hjemmesidehvor I kan se den - eller den kan ses på fb - Kreds 70, hvor Lisbeth har lagt indslaget om os ind.

 

Jeg vil også lige i den forbindelse nævne den video, Jesper og Zeus har lagt ind på fb fra dagen ( jeg har da nok mine tvivl, om Zeus har haft en po-te med i spillet der) - men stor ros til jer begge to, for den var simpelthen så superdejlig at se på ☺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fornyligt overstået vores Kredsgeneralforsamling, og her var der blandt andet enkelte forespørgsler på mere åbenhed fra Bestyrelsens side - og det vil vi gerne forsøge at efterkomme - herunder ved disse nyhedsbreve, som vi forventer bliver lavet hvert kvartal - marts, juni, september og  december.

 

Der blev ligeledes efterlyst en målsætning for klubben og hertil kan vi tilføje, at det er bestyrelsens mål, at der skabes ro og stabilitet i klubben og på træningspladsen - efter en lidt turbulent periode. Det er vores ønske, at vores træningsplads igen bliver en naturlig del af vores fritid, som vi synes er hyggelig at komme på, og som tilbyder en bredspektret træningspalette, hvor der er plads til alle - uanset race, hundeførerens målsætning og

forudsætninger. Både hunde og førere skal være glade og føle sig velkomne, når de kommer - og glade, når de tager hjem igen.

 

Vi skal have det rart med hinanden - komme med et åbent og positivt sind - vi skal hjælpe hinanden, hvor det behøves - snakke med hinanden, til  hinanden og ikke om hinanden. Er der noget, man synes bør ændres eller gøres anderledes, er man meget velkommen til at komme til een af os -  idet konstruktive tiltag, ideer og forslag - ledsaget af en vilje til at være en del at udførelsen af disse ændringer/opgaver vil være meget velkomne - mens systematisk brok i stedet jo som bekendt er dræbende for ethvert initiativ... 

 

Herudover er det vores mål, at vores kreds til stadighed har succes med de aktiviteter, der foregår i klubben - det være sig opstart, arrangementer  som IPO 1 DM, prøver, dyrlægeaften, kurser, sociale tiltag, afslutning m.m. og takket være en masse gode hjælpende hænder, plejer alt at blive  afviklet med stor ros til os alle. Rigtig dejligt med en god klubånd, og det viser jo med al tydelighed, at hvis vi virkelig vil, og hjælpes ad - ja så kan vi sammen på det nærmeste flytte bjerge...

 

Vi er nået et stort aktivitetsniveau på banerne på alle hold - det være sig vores hvalpehold, som alene tæller ca. 45 hunde og hundeførere, de tre agilityhold som også er rigtig godt fyldt op, lydighedsholdene og ikke mindst sporholdet, som ligeledes er godt "besøgt".  

 

Tilstor glæde for alle udstillingsinteresserede, har Andreas tilbudt at stille sig i spidsen for den fremtidige ringtræning, der aftales løbende med ham. 

 

Vi har haft lidt udfordringer omkring vores figurantsituation - men har nu fået to nye figurantaspiranter - nemlig Mikkel og Andreas som vil være un-der oplæring her i foråret - Lasse står for dette. Vi glæder os til at støtte op om dem begge to gennem hele forløbet. 

Vi er rigtig glade for at få sat det her i gang, for med den del på plads også, jamen, så har vi jo altså hele palletten:)  

 

En anden ting, der blev spurgt ind til på generalforsamlingen, var vores fb side, da den til tider er blevet brugt til negative udmeldinger og personlige uenigheder. Vi i bestyrelsen mener ikke, at siden skal være lukket - for det ville da være ærgerligt, hvis ikke alle ude i det ganske, danske land, kan se, hvad der foregår hos os og hvilke aktiviteter, der er i kredsen. Derimod vil det fremover være således, at fremtidige indlæg indeholdende

brokkerier og personlige sager vil blive slettet - og gentagne indlæg af denne karakter vil medføre, at den pågældende vil blive slettet som medlem  af siden. 

 

Omkring oplæring af nye aspiranter afholder kredsen et Grundkursus lørdag den 15.marts 2014 fra kl 13.00 til ca. 16.00. Der er p.t. 23 tilmeldte, heraf 9 fra egen kreds, så det må jo betyde, at behovet for sådan et kursus har været der. Kurset afholdes af Vibeke Mølgaard. Dette kursus giver jo adgang til videre kursusforløb - eks. hvalpekurser og figurantkurser. 

 

I april måned vil det blive afholdt en dyrlægeaften i lighed med tidligere arrangementer - der vil blive opsat en liste, hvor man kan skrive sig på -  husk alle er velkomne - det er gratis - blot en symbolsk betaling for kaffe og kage. Mød op og tag familien med - der vil være mulighed for at stille  spørgsmål på dagen. 

 

Et andet tiltag i kredsen kommer fra Sporholdet - Johnny og Addi , idet de fremover udvider indholdet lidt, således at der før den praktiske sportræ-ning, vil være en teori del i klubhuset, ligesom sporet også afsluttes med en evaluering i klubhuset. Rigtig godt initiativ:)  

 

Hvis der er nogle, der ikke har bemærket det, så er der hængt en liste op i klubhuset, hvor man fremover kan skrive sig på, hvis man føler sig klar til en prøve. Så vil vi forsøge at stable noget på benene, når der bliver behov for det. Indtil det lige er aktuelt, så arbejdes der på planlægning af en prøve i påsken - og endelig vil der være en  prøvedag umiddelbart efter sæsonafslutningen i juni. 

 

Vi har i øjeblikket et par projekter på tegnebrættet - det ene er indlægning af kommunevand, og det andet er et halvtag over terrassen. Der er godekræfter i gang med begge dele, som vi håber snart kan blive en realitet til glæde for os alle. 

 

Der var alt fra bestyrelsen for denne gang - med ønsket om en rigtig god træningssæson - og et dejligt og solrigt forår til alle:)   

 

 

 

Fredericia den 3. marts 2014 

 

P.b.v 

Gitte Friis

bottom of page