top of page

Nyhedsbrev - Kreds 70 - September 2013 

 

Kære hundevenner 

 

Vi har i klubbens bestyrelse besluttet at forfatte et nyhedsbrev, som udgives løbende efterbehov. Det er tanken, at det skal fortælle lidt om løst og  fast - hvad der er sket i klubben og nye tiltag. Det første har jeg fået lov at skrive...og det kommer her.....

                                                            

Det er nok ikke gået nogen forbi, at der er sket en del i vores lille kreds gennem de sidste par måneder - allerførst brugte mange af os en del af som-merferien til at forberede og planlægge HAS (Hovedavlsskuet), som vi for første gang i klubbens historie fik lov til at afholde. For det er jo ikke enhver kreds beskåret at afholde et sådant arrangement - næ, det skal man først overbevise Hovedbestyrelsen om, at man har format til at kunne gennemføre. 

Der blev virkelig slidt og slæbt, aset og maset, svedt og puklet af alle mand/kvinder og venner ....det lykkedes virkelig for vores lille Kreds at få skabt en ramme om et HAS 2013, som deltagere og tilskuere vil tænke tilbage på med respekt.

Så også her en kæmpe tak til alle, der hjalp til med at få det hele til at spille - det viser virkelig, at man kan - hvis man vil - og hvis man hjælpes ad. Rigtig godt gået👍

Med hensyn til regnskabet for arrangementet, så arbejdes der på at få det gjort færdigt, og det vil blive offentliggjort, så snart det er muligt.

  

Så havde vi kort efter HAS opstart af efterårssæsonen - nærmere bestemt den 18/8 - og der er da sjældent set så mange hvalpe/hunde og forvent- ningsfulde hundeførere - men det må jo have rygtedes, at vores lille klub er rigtig rar at komme i og hyggelig at træne hund i - og det er rigtig dejligt. 

Der er rigtig megen aktivitet både på hvalpeholdene, på lydighedsholdene og på agilityholdene - dejligt også at der er kommet den bredde på akti- viteten. 

  

Vi havde knap nok tørret sveden af panden, før det var tid til IPO1DM - for 22. gang...Også her var alle klar til at give en hånd, hvor der var brug for det. Det gjorde, at vi endnu engang kunne klappe hinanden på skuldrene efter en særdeles vellykket hundedag, hvor hundeførerne stort set alle- sammen viste noget rigtig flot hundearbejde - ja, selv vejret var

med os - og holdt tørt lige indtil den sidste hund var af banen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tror, at alle de tilstedeværende, havde en rigtig hyggelig dag - rammerne var helt sikkert i orden, og dejlig mad var der at få både ude og inde. Også her tusind tak til alle, der hjalp til - dejligt at høre folk sige: "De kan sgu bare det der i Kreds 70!" 

 

Så er der sket lidt ændringer og omrokereringer i klubbens bestyrelse, idet Mortendesværre valgte at trække sig fra formandsposten umiddelbart førIPO1DM - der skal derfor lyde en stor tak til Morten for det arbejde, han har lagt i klubben som formand gennem de seneste år. 

Da jeg besad næstformandsposten, fik jeg derfor kasketten på i stedet for Morten i hvert fald for en kort stund. Jeg har dog aldrig ønsket posten som formand, så på et ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde forleden, var der derfor enighed om at fordele posterne i den fremtidige be-styrelse således: 

 

Formand: Helen Kragh 

Næstformand: Gitte Friis 

Kasserer: Lotte Olling 

Sekretær: Lasse Kaasgaard - Lasse er ligeledes kredsens BRK (Brugshunderådets kontaktperson) 

Bestyrelsesmedlem: Addi Bom - Addi er ligeledes kredsens ARK (Avlsrådets kontaktperson) 

 

Samtidig har Thomas Vinther indvilget i af være kredsens PRK (PR udvalgets kontaktperson) dvs. at alt vedrørende sponsoraftaler og lignende skal gå gennem Thomas. Tak til dig, Thomas -det blir godt👍  

 

Lige en servicemeddelelse - så har køkkenet IKKE åbent om tirsdagen - men kun torsdage og søndage. Der kan selvfølgelig stadig købes kaffe og øl/vand på alle træningsdage.

 

Prøvedato for vores afslutningsprøve bliver ændret til søndag den 24/11 - så de, der har lyst, kan træne efter en prøve denne dato. 

 

Jeg tror faktisk, at det var alt for nu - blot vil jeg slutte med at nævne, at jeg synes, vi har en god klub - et fristed, hvor der er rigtig hyggeligt at væ-re - uanset hvilke mål, man måtte have - et sted, vi skal værne om - et sted, hvor vi skal passe på hinanden og respektere og bruge de forskellighed-er, vi hver især indeholder - så kan det simpelthen ikke gå galt:)

 

Til sidst vil jeg ønske et rigtig godt træningsefterår til alle. 

 

19/9 2013 

Gitte Friis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page